Home / Kecemerlangan  Pencapaian Tahun 2014
 • Tempat Pertama Pertandingan HSA JKN Kedah : Improving Asthma Control In Patients Diagnosed With Bronchial Asthma (BA) In The Chest Clinic Of Kulim Hospital


 • Pencapaian Tahun 2013
 • Tempat Ke-2 Pertandingan Clinical Audit Anjuran Jabatan Kesihatan Negeri Kedah (Dr. Suraes A/L Muniandy)
 • Pengiktirafan 5 Bintang, Laman Web Hospital Kulim oleh Muitimedia Development Corporation (MDeC) melalui Malaysia Government Portals And Websites Assessment (MGPWA) 2013
 • Pharmacist Discharge Planning - Tempat Ke-3 Kategori Poster dalam 1st National Conference On Quality Use Of Medicine 2013
 • Naib Johan Pertandingan Inovasi Zon Utara Kategori Produk - Easy Smart Pin (CSSD)
 • Johan Pertandingan Inovasi JKN Kedah Kategori Produk - Easy Smart Pin (CSSD)
 • Johan Pertandingan Inovasi JKN Kedah Kategori Perkhidmatan - Diet Hemodialisis (JDS)

  Pencapaian Tahun 2012
 • Pengiktirafan Premis Makanan Bersih Gred A oleh JKN Kedah dari 2 Oktober 2012 hingga 2 Oktober 2014.
 • Pengiktirafan 5 Bintang, Portal Hospital Kulim oleh Multimedia Development Corporation (MDeC) melalui Malaysia Government Portals And Websites Assessment (MGPWA) 2012.
 • Juara Keseluruhan - Major Incident Response Exercise (MIREX 2012) Melibatkan kakitangan beberapa hospital di Kedah.
 • Persijilan GMP (Good Manufacturing Practises) daripada Bahagian Keselamatan Dan Kualiti Makanan, Kementerian Kesihatan Malaysia dari 13 Julai 2012 hingga 12 Julai 2015.
 • Tempat Pertama Bahagian Presentasi Toksikologi di 2nd International Clinical Conference on Emergency Medicine (Tajuk: 1 in 400 Cocktail Juice (Daun Ketum), Kota Bharu, Kelantan.
  Pencapaian Tahun 2010
 • Pertandingan Kaunter Cemerlang 2010 Peringkat Negeri Kedah - Johan
 • Mini Konvesyen Hospital Specific Approach 2010 Peringkat Negeri Kedah - Tempat Kedua
  Persembahan Oral di Persidangan Penyelidikan & Pembangunan Farmasi Kebangsaan ke-6
 • 1. Oral Farmasi Klinikal - Tempat Kedua.
  Seminar R&D Klinikal Farmasi Kedah 2009/2010
 • The Outcome of Physician & Pharmacist Collaboration on Re-Hospitalization Rate Among CCF�Patients in Kulim Hospital - Johan.
 • The Outcome of Pharmacist Discharge Planning (PDP) in Female Medical Ward of Hospital�Kulim (A Pilot Study) - Tempat Kedua.
 • The Outcome of Regular Pharmacist Follow-up as part of Healthcare Team on the Control of Microalbuminuria in Patients with Uncontroleld Hypertension and Diabetes in Hospital Kulim - Tempat Ketiga.
  Konvesyen Inovasi 2010 Jabatan Kesihatan Negeri Kedah
 • Kumpulan Nukleus - Pertandingan Kumpulan Inovatif & Kreatif (KIK) Teknikal - Johan.
 • Pertandingan Kaunter - Johan.
 • Pengurusan Stor - Tempat Kedua.

Portal Rasmi Hospital Kulim

https://hkulim.moh.gov.my/modules/mastop_publish/?tac=Kecemerlangan