Home / Kawalan Infeksi


Unit Kawalan Infeksi

 

LATAR BELAKANG 

Unit kawalan infeksi terletak di Klinik Pakar 4. Unit ini beroperasi bersamaan dengan pembukaan Hospital iaitu pada 1994. Unit ini dikendalikan oleh seorang Ketua Jururawat U32 dan dibantu oleh Seorang Jururawat KUP32 dan seorang Jururawat Terlatih U29.

 

VISI

Mewujudkan satu unit yang berkualiti dan cemerlang yang menuju ke arah kebersihan persekitaran hospital dengan mencegah dan mengawal ”Nosocomial Infection”.

 

MISI 

Untuk memastikan setiap individu memahami dan mengimplementasikan program ”Hospital Infection Control” berteraskan budaya kualiti dan kerja berpasukan agar persekitaran Hospital Kulim selamat dan bebas dari infeksi.

 

OBJEKTIF

 • Menyediakan program kawalan infeksi Hospital Kulim serta memastikan ianya berjalan dengan lancar dan berkesan
 • Menyediakan / mewujudkan prosedur kerja yang standard dalam program perawatan pesakit yang menuju ke arah kebersihan hospital dan kawalan infeksi hospital.
 • Memantau teknik-teknik dan prosedur perawatan pesakit supaya mengikut polisi-polisi yang telah ditetapkan.
 • Menyediakan program pendidikan kawalan infeksi dan orientasi kepada staf hospital, pesakit dan pelawat.

 

SKOP PERKHIDMATAN

 • Pemantauan wad dan pemeriksaan mengejut terhadap prosedur yang dilakukan
 • Point Prevelence Survey
 • Menyaring keputusan makmal ,menganalisa dan merekod data kes-kes “Health Care Associated Infection”
 • Memberi latihan kepada semua penjawat awam yang lama, baru , Jururawat Pelatih, Medical student dan staf Perkhidmatan sokongan
 • Audit Hand Hygiene terhadap penjawat awam
 • Survelance Alert Organism
 • Pemantauan pengamalan Standard Precaution, Pematuhan SOP dan pengurusan sisa klinikal dan peralatan tajam di fasiliti
 • Menyiasat semua kes “sharp injury” yang dilaporkan melakukan siasatan dan membuat laporan.
 • Screening Hepatitis B dan pemberian vaksin –vaksin Hepatitis B kepada staf

 

PERJAWATAN

JAWATAN
GRED
BIL. JAWATAN
PENGISIAN
KEKOSONGAN
 Ketua Jururawat
 U32  1  1  0
 Ketua Jururawat (KUP)
 U32  2  2  0
 JUMLAH    3  3  0

 

PEGAWAI UNTUK DIHUBUNGI

Nama
 : Sis. Santhi A/P Ramasamy 
Jawatan
 : Ketua Jururawata U32
No Telefon
 : 3242
Email
 : santhiramasamy@moh.gov.my

 


Portal Rasmi Hospital Kulim

https://hkulim.moh.gov.my/modules/mastop_publish/?tac=Kawalan_Infeksi