RSSFeed Besar Asal Merah Kuning Hijau Biru Terang Sederhana ="Gelap" OKU Help
TAHNIAH >> Hospital Kulim telah mendapat Persijilan Akreditasi daripada MSQH untuk tempoh 4 tahun (2015 hingga 2019), Pengiktirafan Hospital Rakan Bayi untuk tempoh 3 tahun (4 Disember 2014 - 3 Disember 2017), Pensijilan GMP (Good Manufacturing Practises) untuk tempoh 4 tahun (27 Oktober 2016 - 26 Oktober 2019), Pensijilan HALAL daripada JAKIM untuk tempoh 3 tahun (1 Jun 2015 hingga 31 Mei 2017) dan Pensijilan BESS (Bersih, Selamat, Sihat) daripada JKN Kedah untuk tempoh 4 tahun (25 September 2016 - 24 September 2019) serta penganugerahan Sijil MESTI dari 24 Februari 2017 hingga 26 Oktober 2019
Home / Fungsi ALPH

AHLI LEMBAGA PELAWAT HOSPITAL, KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA

 

Peranan Dan Tanggungjawab

 1.   Menjadi Penghubung Antara Hospital Dan Pelanggan/Komuniti

 •  Dengan cara ini iemj dan peranan sesebuah hospital akan dapat diperbaiki dan perkhidmatan Lembaga Pelawat akan disanjung tinggi;
 • ALPH memainkan peranan perhubungan awam yang positif dengan memberi penerangan yang jelas kepada orang awam mengenai kemudahan-kemudahan am dan perkhidmatan yang disediakan oleh pihak hospital serta masalah-masalah yang dihadapi oleh pihak hospital dalam memberi perkhidmatan kepada orang awam.

2.   Mengadakan Lawatan Ke Hospital

 • Mengadakan lawatan ke hospital untuk mendapatkan maklumat mengenai perkhidmatan yang diberikan di hospital, masalah-masalah yang dihadapi oleh hospital berkaitan perkhidmatan kepada pesakit dan waris, masalah yang dihadapi oleh pesakit dan waris berkaitan perkhidmatan hospital dan kebajikan yang boleh dilaksanakan bagi membantu pesakit dan waris;
 • Ahli Lembaga Pelawat Hospital hendaklah menyediakan laporan mengenanya selepas satiap lawatan dan membincangkan dalam mesyuarat Ahli Lembaga Pelawat.

 

Peraturan-Peraturan Lawatan

1.   Seelok-eloknya lawatan hendaklah dibuat sebulan sekali tetapi jika ini tidak dapat dilaksanakan maka lawatan hendaklah dibuat tidak kurang tuga bulan sekali.

2.   Bilangan Ahli Lembaga Pelawat dalam setiap kumpulan hendaklah tidak melebihi 5 orang setiap kumpulan lawatan.

3.   Ahli  Lembaga Pelawat tidak dibenarkan menghantar wakil dalam apa juga keadaan.

4.   Ahli Lembaga Pelawat adalah dilarang  membuat sebarang kenyataan dalam akhbar berkaitan dengan hasil lawatannya.

5.   Jadual lawatan hendaklah disediakan terlebih dahulu dan diedarkan kepada semua ahli lembaga. Tarikh dan waktu lawatan akan diaturkan oleh urusetia.

6.   Semasa Ahli Lembaga Pelawat membuat lawatan di Hospital, Pengarah atau Timbalan Pengarah, Ketua Jururawat, Penyelia Hospital dan seorang doktor/pakar  yang ditentukan oleh Pengarah Hospital hendaklah turut serta.

7.   Hasil lawatan hendaklah dibentangkan dan dibincangkan di dalam Mesyuarat Ahli lembaga Pelawat.

 

Semasa Lawatan

1.   Ahli Lembaga Pelawat boleh mendapatkan maklumat-maklumat daripasa pesakit yang datang ke hospital untuk mendapatkan rawatan dan juga pesakit-pesakit di wad mengenai :

 • Makanan;
 • Kebesihan;
 • Layanan kakitangan-kakitangan hospital;
 • Pakaian;
 • Tempat tidur dan lain-lain kemudahan yang diberi.

2.   Ahli Lembaga Pelawat boleh memeriksa dan membuat lawatan ke mana-mana jabatan dan unit dalam hospital termasuk wad-wad pesakit kecuali lawatan tersebut hendaklah tidak mengendalakan kerja dan tidak pula menghalang pemeriksaan dan rawatan pesakit-pesakit yang ada di dalam wad.

 

Tempat-Tempat Yang Tidak Digalakaan Untuk Lawatan

 • Bahagian Kesucian Hama (CSSD) - Risiko jangkitan
 • Wad Pengasingan/Rawatan Rapi - Risiko Jangkitan
 • Memeriksa Rekod Pesakit - Sulit
 • Dewan Pembedahan
 • Bilik Bersalin
 • Setor Perubatan

 

Peringatan

1.   Dalam menjalankan semua tugas dan fungsi yang tersebut di atas, Ahli lembaga Pelawat tidak dibenarkan untuk mengganggu dalam sebarang urusan pentadbiran hospital dan rawatan pesakit.

2.   Setiap Ahli Lembaga Pelawat tidak boleh membincangkan dengan pesakit tentang selok belok dan teknik rawatan.

 

Perkhidmatan Kebajikan Kepada Pesakit Dan Hospital 

 • Memberikan perkhidmatan kebajikan kepada pesaki-pesakit dan hospital umpamanya dengan mengumpul dan menghadiahkan pakaian lama kepada pesakit miskin serta mengumpulkan buku-buku dan majalah untuk bacaan pesakit serta mengumpul dan menghadiahkan barang-barang permainan kepada pesakit kanak-kanak.
 • Selain daripada itu, ALPH juga boleh secara peribadi menyumbangkan atau mendapatkan bantuan kewangan misalnya untuk membaiki kemudahan awam dan sebagainya.
 • Perkhidmatan sebegini akan dapat memberikan sumbangan positif daripada Ahli Lembaga Pelawat.

 

Melibatkan Diri Dalam Aktiviti Hospital

Ahli Lembaga Pelawat boleh melibatkan diri dalam aktiviti hospital dan komuniti seperti Kempen Menderma Darah, Kempen Anti Merokok dan sebagainya. Ahli Lembaga Pelawat juga boleh mengatur program-program berkaitan untuk membantu hospital menjayakan program yang membina.

 

 

 


Hakcipta Terpelihara@2012 - Unit Teknologi Maklumat, Hospital Kulim
Tarikh Kemaskini : 13 Mac 2022 | 10 Syabaan 1443 H

Hospital Kulim, Lebuh Hi-Tech, 09090 Kulim, Kedah Darul Aman | Tel: 04-427 2733 Fax: 04-490 0760

Dasar Privasi | Dasar Keselamatan | Notis Hakcipta | Penafian | Hubungi Kami

Paparan Terbaik :
IEMF GC"
Dengan Resolusi 1024 x 768