RSSFeed Besar Asal Merah Kuning Hijau Biru Terang Sederhana ="Gelap" OKU Help
TAHNIAH >> Hospital Kulim telah mendapat Persijilan Akreditasi daripada MSQH untuk tempoh 4 tahun (2015 hingga 2019), Pengiktirafan Hospital Rakan Bayi untuk tempoh 3 tahun (4 Disember 2014 - 3 Disember 2017), Pensijilan GMP (Good Manufacturing Practises) untuk tempoh 3 tahun (26 Jun 2020 - 28 Jun 2023), Pensijilan HACCP untuk tempoh 3 tahun (29 Jun 2022 hingga 28 Jun 2023) dan Pensijilan MeSti untuk tempoh 3 tahun (29 Julai 2020 - 28 Jun 2023)
Home / Dasar Operasi Pentadbiran

Dasar Operasi Pentadbiran Pejabat Hospital Kulim

 

1.   Surat Menyurat

 • Semua surat menyurat kepada hospital perlu diterima dan diproses oleh unit ini.
 • Semua surat yang dialamatkan kepada kakitangan yang tidak lagi bertugas di Hospital Kulim kerana bersara, bertukar, berhenti dan sebagainya akan dikembalikan kepada pengirim.
 • Arahan Perkhidmatan Bab 3 akan digunapakai.

2.   Sistem Fail

 • Keputusan membuka fail ialah melalui Pengurus Unit.
 • Semua pergerakan fail akan direkod.
 • Arahan Perkhidamatan Bab 4 dan Arahan Keselamatan adalah digunapakai.

3.   Perkhidmatan

      1.  Rekod Perkhidmatan

 • Semua rekod perkhidmatan diletak di tempat yang selamat.
 • Kakitangan adalah dibenarkan untuk menyemak rekod perkhidmatan.
 • Latihan secukupnya akan diberi kepada Pembantu Tadbir  (Perkhidmatan)

      2.  Penyediaan dokumen-dokumen sokongan

 • Adalah menjadi tanggungjawab pentadbiran untuk menyedia dan memproses dokumen-dokumen sokongan dan dihantar kepada pihak yang berkenaan dalam masa yang ditetapkan.
 • Contoh dokumen sokongan adalah bagi tujuan seperti yang berikut :-
 1. Perlantikan Naik Pangkat
 2. Pengesahan
 3. Penempatan
 4. Pengistiharan Harta
 5. Tatatertib
 6. Persaraan     

4.   Permohonan Cuti

 • Semua permohonan cutiakan diproses oleh unit masing-masing dan diluluskan oleh pegawai yang diberi kuasa.
 • Unit Pentadbiran bertanggungjawab untuk menyimpan rekod cuti semua kakitangan.
 • Kakitangan yang khas adalah ditugaskan untuk mengendalikan semua dokumen-dokumen cuti.
 • Arahan Perintah Am Bab C adalah digunapakai.

5.   Pengawalan Kewangan

 • Memastikan bahawa sebala perbelanjaan / tanggungan kewangan dibuat dengan peruntukan yang diluluskan.
 • Memastikan supaya semua pembayaran kepada barang-barang yang dibeli dan perkhidmatan yang diberi adalah berpandu dan mengikut prosedur-prosedur dan peraturan-peraturan yang sedia ada.
 • Menentukan rekod-rekodkewangan diselenggara dengan betul.
 • Membuat kajian semula pada tiap-tiap bulan (lebih kerap jika perlu) kedudukan peruntukan/perbelanjaan/tanggungan-tanggungan institusi dan melaporkan kepada Pengarah Negeri.
 • Jika ada kemungkinan wang peruntukan tidak mencukupi, laporkan perkara ini kepada Pejabat Pengarah Kesihatan Negeri dengan segera.
 • Menentukan bil-bil dikemukan dan pembayaran-pembayaran dibuat pada tempoh yang ditetapkan.
 • Menentukan supaya hasil kerajaan dikutip sepenuhnya (Perintah Bayaran (Perubatan) 1982 diguna pakai)
 • Laporan Kewangan disediakan selaras dengan Financial Procedure Act 1957 (Revised 1972).

6.   Hasil

 • Hasil akan dikutip mengikut Treasury Instruction Fess (Medical) Order 1982 dan Undang-Undang Peraturan Semasa.
 • Bil dan kutipan hasil akan dibuat di Unit Hasil pada waktu pejabat dan Unit Daftar Masuk serta Jabatan Kecemasan selepas waktu pejabat.
 • Surat kebenaran (kuasa) akan dikeluarkan kakitangan yang membuat pungutan.
 • Peraturan dan undang-undang kewangan semasa diguna pakai.

7.   Pengawalan Barang-Barang

 • Menentukan bilangan dan mutu barang-barang yang dibeli atau diterima digunakan dan dijaga dengan betul serta disimpan dengan baik.
 • Menentukan bekalan-bekalan bagi item-item perubatan dan bukan perubatan adalah mencukupi.
 • Menentukan sistem permintaan dan pembekalan berjalan dengan lancar.
 • Menentukan barang-barang yang tidak boleh digunakan lagi dibanci dan diupuskan degan betul dan tepat.

8.   Lain-Lain Fungsi Pentadbiran

 • Telefon
  • Penggunaan telefon adalah untuk tujuan rasmi sahaja.
  • Semua panggilan persendirian perlu dijelaskan segera.
 • Kuarters
  • Jawatankuasa perumahan bertanggungjawab membuat peruntukan kuarters selaras dengan Perintah Am Bab E.
  • Semua penghuni kuarters adalah terikat dengan peraturan semasa dan Perinrah Am Bab E.
 • Kemudahan Rekriasi
  • Pengguna kemudahan rekriasi diuruskan oleh pentadbiran melalui Kelab Sukan.
 • Kantin
  • Pihak pengurusan akan memastikan kantin mematuhi peraturan yang telah ditetapkan oleh pihak hospital.
 • Balai Pelawat
  • Balai pelawat adalah untuk digunapakai sebagai tempat rehat bagi pelawat.
  • Semua pengguna perlu mengikut peraturan yang telah ditetapkan.
 • Keselamatan
  • Kawalan keselamatan diadakan selama 24 jam seharioleh kontraktor yang dilantik.
 • Perpustakaan
  • Perpustakaan adalah dibawah jagaan pengurusan pentadbiran.
 • Bilik Mesyuarat
  • Bilik Mesyuarat akan diuruskan oleh unit Pentadbiran.
  • Tempahan bilik mesyuarat mestilah melalui unit Pentadbiran.
 • Ahli Lembaga Pelawat
  • Unit Pentadbiran adalah seketeriat kepada Lembaga Pelawat.
  • Perlantikan Ahli Lembaga Pelawat adalah mengikut peraturan kementerian.
  • Mesyuarat Ahli Lembaga Pelawat mestilah dijadualkan mengikut peraturan kementerian.

Hakcipta Terpelihara@2012 - Unit Teknologi Maklumat, Hospital Kulim
Tarikh Kemaskini : 6 Oktober 2022 | 9 Rabiulawal 1444 H

Hospital Kulim, Lebuh Hi-Tech, 09090 Kulim, Kedah Darul Aman | Tel: 04-427 2733

Dasar Privasi | Dasar Keselamatan | Notis Hakcipta | Penafian | Hubungi Kami

Paparan Terbaik :
IEMF GC"
Dengan Resolusi 1024 x 768